Communicatie

Wat kan ik op communicatiegebied voor u betekenen?

Veel (senior) communicatie ervaring, zowel intern als extern. Ondersteuning bij het ontwikkelen van communicatiestrategieën, waarbij het betrekken van meerdere partijen en doelgroepen de voorkeur heeft.

Daarnaast concrete planning en uitvoering van communicatie programma’s en campagnes en projectmanagement daarbij.

Ik werk samen met diverse experts, vormgevers en bureaus op specifieke gebieden. Doordat ik zowel aan bureauzijde als klantzijde heb gewerkt, kan ik goed inspelen op behoeftes aan beide kanten.

Voorbeelden van communicatievragen:

  • Formuleren van communicatiestrategie bij intern verandertraject.
  • Opzetten en begeleiden van sessies met medewerkers rond verandertrajecten.
  • Strategie en uitwerking van campagne gericht op gedragsverandering bij publiek.
  • Opzet en uitrol van PR strategieën en stakeholderprogramma’s.
  • Opzetten van concept en programma voor congressen en events.

Klanten (bedrijven en overheid) waar ik communicatie projecten voor gedaan heb:

  • Diverse ministeries (OCW, EL&I, SZW, I&M) en uitvoerende diensten (RWS, Inspectie SZW, Agentschap NL, DLG) en gemeenten (Utrecht).
  • Internationale) bedrijven in diverse sectoren: ASML, Heineken (corporate), Achmea, Sanoma (corporate), Wolters Kluwer, Accenture, Phillip Morris, Ballast Nedam, Imtech, Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, Gelre Ziekehuizen, Xpert Clinic, ASVZ, Aircraft Fuel Supply.

Wil je een specifiek vraag voorleggen? Een aanpak of offerte?

Neem contact op via martijn@diederikconrad.nl of (06) 22 52 80 77.

Twee blikken aan een touw